LV JV-18 Benelux JV-18  SE (u) CH Cloette's Couldn't Care Less    "Noora"

 


SEU (u) CH
Cloette's Magnifique For Sure   "Babsan"


 Cloette's Don't Fool Me  "Julia"
 


In memorian
 

SEU (u) CH
Cloette's Sweet Almond    "Majken"


 

SEU (u) CH
Cloette's Joy To The World  "Lexie"

SEU (u) CH 
Cloette's Hot Stuff    "Greta"

SEU (u) CH
Cloette's You Only Live Twice   "Tova"

NW-07 NUCH SEU (u) CH 
Cloette's Watch But Don't Touch   "Astrid"

SEU (u) CH SV CH
Springlet Triple N'Touch    "Nelly"

FI JW-13 SEU (u) CH NUCH  SVCH NVCH
Cloette's Under My Spell   "Ellen"


 


SEU(u)CH NUCH Spring Cheiz Palmira Happy Together   "Polly"

 

 

retired SEU(u)CH NUCH
Cloette's Absolutely Shameless    "Wanessa"
SEU (u) CH
Cloette's Love Supreme

Linmoor Above The Rest