Cloette's Sorry Not Sorry   "Bianca"

född.20200316
HD-B
öga-ua 202109
Gonioskopi- ua
1 cert
res. cert
2x 2 bt placeringar
Ägare: Karin och Richard Krull