Colin har nu fått sitt Svenska och Norska Championat
endast 2 år fyllda!