2 hanar och 5 tikar födda den 16/3-20

CH Nostradamus Hebanowa Sfora. "Draco"

CH Spring Cheiz Palmira Happy Together. "Polly"