Valparna är födda!!!SE(u)CH NUCH
Melverly Top Scorer  "Colin"

läs mer om honom här
 


Spring Cheiz Palmira Happy Together  "Polly"
 

läs mer om henne här